Markägarinfo 2023

BESLUT AV ORDINARIE JAKTSTÄMMA

Enskild markägare som har en areal över 50 ha och som ej arrenderat ut älgjakten erhåller ½ köttlott vad en jägare erhållit för första veckans jakt.

De markägare som har areal under 50 ha och som ej arrenderat ut mark för älgjakt erhåller ej något kött. Se dock nedan ang. älglotteri.

I syfte att kompensera markägare med areal understigande 50 ha och samtidigt stärka föreningens kassa fastslog stämman ett älglotteri.

Lotteri görs på en älgkalv som skjuts under den ordinarie jaktveckan.

Älgkalven delas i fyra delar. Lotteriet omfattar 200 st lotter a’ 50 SEK.

Markägare enligt ovan, dvs med mark under 50 ha och som ej arrenderar ut älgjakt, erhåller 1 st lott utan kostnad. Stämman beslutade att det åligger resp. markägare att hämta lott. Dessa kostnadsfria lotter utdelas i samband med städningen av styckningsboden den 22/10, mellan kl. 9-11.

Ytterligare lotter får köpas av samtliga markägare, jägare samt jaktgäster under den ordinarie jaktveckan.

Licensavgift för älgen betalas av föreningen.

Vid frågor – ta med fördel kontakt via info@vastansjovvo.se