Jakt

Jakt

Föreningens jaktliga och organisatoriska regler fastslås på den årliga jaktstämman.

Inom vår förening skall vi alltid sträva efter att ha ett högt etiskt jägarmässigt uppträdande i förhållandet till viltet, våra jaktkamrater och allmänheten. Att ha ett högt jägarmässigt uppträdande innebär att man ska bära med sig ett antal oskrivna regler. Den goda jakten innebär att det alltid finns en chans för djuret att undkomma.

Behandla viltet med samma respekt från den minsta lilla kricka till den största älgtjur. Detta till exempel då det gäller jaktsätt, jaktskott, eventuellt eftersök, tillvaratagande och transport. Ett skott som inte är lossat behöver aldrig ångras. Klandra aldrig en jaktkamrat för att han/hon avstått från en skottchans. Följ de rekommendationer och anvisningar om att spara djur som har betydelse för viltvården.

Uppträd alltid med ett tydligt säkerhetsbeteende mot jaktkamrater och allmänhet. Säkerheten är alltid nummer ett!

Har man under föregående jaktår inte deltagit i passröjning eller annan planerad föreningsaktivitet tillkommer 400 kr i avgift om man ska delta i älgjakten.