Föreningen

Välkomna till årets jakt med start för älgjakt 12/10 och om inte annat anges så samlas norra sektionen vid styckboden kl. 07:00 och södra sektionen vid skjutbanan kl. 7:00

I år är det stort fokus på hygien. Samtliga deltagare på älgjakten skall vara fria från kända symtom för Covid-19 samt i all kontakt med fällda djur. I samband med kötthantering ska engångshandskar alltid nyttjas. 

Först är det dock samling vid styckboden på söndag 11/10 kl. 09:00 för städning. 
Det finns även uppdrag vid olika grillplatser om man hellre vill göra det. Ta då kontakt med jaktledningen för samordning. 

Väl mött hälsar Jaktledare och styrelse