Föreningen

Vad händer: Jaktstig är 28/9 och anmälan sker mellan 9-10 resp. 17-18. Passröjning 31 aug.

Skjutbanan bokad enligt följande:31/8 kl. 9-12,  7/9 kl. 9-13, och 14/9 kl. 9-12.

Eventuell insamling av frukt är prel. planerad till 21/9