Föreningen

Vi bjuder in till gemensam älgjakt igen helgen 26-27/11. Med reservation för att jakt på söndagen kan komma att bli inställd beroende på lördagens utfall. 
Kalv och tjur (ej kapital) kommer i grundläget vara lovligt.
Samling vid skjutbanan kl. 7:30. 
För enklare planering så önskar vi att de som avser att delta meddelar detta senast torsdag nästa vecka