Föreningen

SNART DAGS FÖR ÄLGJAKT. 
Betalning av JAKTRÄTTSBEVIS och anmälan till älgjakt senast 6/10. Därefter tillkommer extra avgift. 
STÄDNING av styckningsbod 22/10 kl. 9:00. 
Start av älgjakt 23/10 kl. 7:00, samling styckningsboden.